In 2021 bestond de verenigde bewonerscommissie IJsselmonde 25 jaar. Om dit samen met u als bewoner van IJsselmonde te vieren zijn er door het bestuur al de nodige plannen gemaakt. Echter doordat het jaar 2021 werd gedomineerd door beperkende Covid-19 maatregel hebben wij deze plannen nog niet tot uitvoer kunnen brengen.

In 2022 hopen wij alsnog het 25-jarige bestaan samen met u te vieren. Zodra dit binnen het overheidsbeleid weer mogelijk is zullen de feestelijkheden worden ingepland.

Om u alvast een idee te geven van de feestelijkheden. Voor de kleinste bewoners zal er een speelkussen aanwezig zijn, voor de iets oudere bewoners zal er in ieder geval koffie met wat lekker zijn om de inwendige mens te verwennen.

Meer informatie volgt.

Hopelijk tot dan!

Het bestuur van de verenigde bewonerscommissie IJsselmonde