Bestuur

Rinus van den Hoek

Interim-voorzitter

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Rinus van den Hoek – en woon in Sportdorp.

Ik ben daar voorzitter van de bewonerscommissie (BC). Wij hebben twee keer per jaar contact met de rayonmanager van “Woonbron” en natuurlijk ook als er iets misgaat met het contact met de “Woonbron”.

Omdat ik vond dat dit contact niet voldoende was, ben ik lid geworden van de VBC – het koepelorgaan van de BC’s.

Ik ben ook coördinator van de buurtpreventie – en loop twee avonden door de wijk om te kijken wat er gaande is en of we er met de politie iets aan kunnen doen.

Niet vervuld

Vice-voorzitter

Joan Zoutkamp

Secretariaat

Mijn naam is Joan Zoutkamp, sinds een jaar lid van de BC in Beverwaard. Ik ben lid geworden van de BC, omdat ik graag betrokken ben bij de ontwikkelingen in de wijk. 

Daarnaast zet ik mij graag actief in, in de ontwikkelingen voor de bewoners van Woonbron, om een zo prettig mogelijk leefklimaat te helpen creëren. Om dit te realiseren heb ik mij daarom aangemeld als aspirant secretaris voor de VBC, het overkoepelend orgaan van de BC’s. 

Ik ben moeder van 2 kinderen, een jongen van 22 en een meisje van 17. In 2008 ben ik in Beverwaard gaan wonen. Sindsdien heb ik veel positieve veranderingen in de wijk gezien, maar ook veel zaken gesignaleerd waarvan ik denk dat die ook aandacht verdienen. 

In het dagelijks leven ben ik Verzuimadviseur. Ik ga graag naar de sportschool en zet mij twee wekelijks in als vrijwilliger in de winkel van mijn oom. Ik ben erg pragmatisch ingesteld. 

Mijn motto is geen woorden, maar daden!

 Daarnaast zet ik mij graag actief in, in de ontwikkelingen voor de bewoners van Woonbron, om een zo prettig mogelijk leefklimaat te helpen creëren.

Gerda Snoek

Penningmeester

Mijn naam is Gerda Snoek 57 jaar en ik ben al 12 jaar bc lid in de Beverwaard.

In 2016 ben ik lid geworden van de VBC, waarin ik in 2019 het penningmeesterschap heb over genomen de heer van Neutigem.

Verder ben ik moeder van 4 volwassen dochters en oma van een kleindochter en een kleinzoon.

Ik zit in de VBC omdat ik het leuk vind om wat te betekenen voor de medebewoners van Woonbron.

“Ik zit in de VBC omdat ik het leuk vind om wat te betekenen voor de medebewoners van Woonbron”

Niet vervuld

Vice-penningmeester

Frans Dirks

Bestuurslid

Ik ben Frans Dirks vanuit bc 17 Heindijk en tevens beheerder van de Bandeloodijk 248.

Naast mij is Priscilla van Dongen mede-beheerder van de Bandeloodijk 248.

Ook ben ik vader van drie kinderen. Twee meiden en één jongen in de leeftijd van 7, 6 en 4 jaar

Ik ben bestuurslid van de VBC, om de VBC een nieuwe spirit en drive te geven.

Ik doe veel vrijwilligers werk, zowel op de school van mijn kinderen als in de wijken Hazendijk en Heindijk.

Hoop dat u mijn inzet en vertrouwen gaat waarderen.